Det danske mindretal

Det danske mindretal i Sydslesvig

 

Vi gør Danmark lidt større. I Nordtyskland bor der et dansk mindretal på ca. 50.000 mennesker. Her i den gamle danske landsdel Sydslesvig, der har været tysk siden 1864, holder vi stadig fast i dansk sprog og kultur.

Vi lever et liv, der er så dansk som muligt mellem Flensborg i nord og Rendsborg i syd. Vi har egne danske vuggestuer, børnehaver, skoler, biblioteker, kirker, en dansk ældrepleje, et dansk dagblad og meget mere. I vores fritid dyrker vi idræt i danske klubber, gør brug af et stort dansk teater- og koncerttilbud eller hygger os på anden måde sammen i de mange danske forsamlingshuse, foreninger og organisationer.

Vi er en broget flok. En del af os har dansk modersmål. Andre lærer først sproget i børnehaven og skolen, fordi en af deres forældre eller både mor og far har en tysk baggrund. De vælger aktivt de danske institutioner og et tilhørsforhold til det danske mindretal. Tilfælles har vi alle, at vi lever vores hverdag i tyske omgivelser.

Vi lever fredeligt sammen med vores tyske naboer. Faktisk er vi blevet rigtigt gode venner efter en århundredelang national konflikt. Så gode, at det dansk-tyske grænseland internationalt gælder som et godt eksempel på, hvordan flertal og mindretal kan leve sammen i fordragelighed. Mindretallet er integreret men tvinges ikke til at assimilere sig, det er hemmeligheden bag vores succes.

Vi har gode venner i Danmark. Blandt andet Grænseforeningen med dens mange lokalforeninger har siden 1920 oplyst om Sydslesvig og støttet danskheden i grænselandet. Sydslesvigudvalget er bindeleddet mellem mindretallet og Folketinget, der støtter os økonomisk.

Kontakt

Skipperhuset
Am Hafen 30
25832 Tönning

Booking

Skipperhuset ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.